Beda Andersson

Beda Andersson är konsult på Governo och har tidigare arbetat som konsult med undersökningar och verksamhetsutveckling utifrån organisationers psykosociala arbetsmiljö inom både privat och offentlig sektor men med fokus på hälso- och sjukvården.

Beda inspireras av att tillsammans med sina kunder finna lösningar och arbeta för att kunderna ska nå sin fulla potential och resultat. Hon gillar att facilitera från utvecklingsområden till insikt om möjliga lösningar med konkreta förslag som leder verksamheten framåt. Hon trivs att jobba verksamhetsnära med de människor som berörs av projekten och tror att ett öppet klimat, samarbete och samtal emellan människor är avgörande för framgång. Det är då nya idéer föds och utveckling och innovation kan uppstå.

Beda har tidigare läst freds- och konfliktstudier och statsvetenskap via Umeå Universitet och har även arbetat som lärarvikarie och inom äldreomsorgen. Vid sidan av studierna och arbetet har hon också ett stort intresse och engagemang för samhällsfrågor och mänskliga rättigheter där hon bland annat är engagerad i ideella organisationer som utbildare, workshopledare och krisstödjare.

Mobil 076 321 98 66
SKICKA E-POST