Anni Axelsson

Anni Axelsson är konsult på Governo. Hon har flerårig erfarenhet av projektledning inom hälso- och sjukvård med eHälsa som spetskompetens.

Anni kommer närmast från Stockholms läns landsting och 1177 Vårdguiden där hon har ansvarat för såväl regionala och nationella eHälsoprojekt. Projekten har varit av olika karaktär, i flera fall utvecklingsnära där hon även haft roll som produktägare, teamledare och kravanalytiker och i andra fall har hon ansvarat för implementering och förändringsledning i verksamhet. Anni är van att driva projekt med hög komplexitet vad det gäller projektets omgivning, omfattning och struktur samt med höga krav gällande säkerhet och kvalitet.

Användarcentrerad design/tjänstedesign i utvecklingsarbete, att få utforska och på ett kreativt sätt ta fram lösningar på identifierade utmaningar tillsammans med målgruppen är ett angreppssätt som Anni gärna tillämpar och driver. Hon är van att kommunicera i landskapet mellan verksamhet och IT, är erfaren att tillämpa agila utvecklingsmetoder och trivs i rollen att leda workshops.

Anni har en kandidatexamen i medicinsk informatik från Karolinska Institutet och har läst masterprogram i IT-management vid Stockholms universitet. Hon har även fördjupade kunskaper inom projektledning och ledarskap.

 

Mobil 076 847 20 48
SKICKA E-POST