Anders Ljung

Anders Ljung är ekonomie doktor med bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi och organisationsteori vid Handelshögskolan i Stockholm. Anders har 25 års erfarenhet som konsult och har arbetat primärt med strategisk rådgivning till organisationer där kompetens är av strategisk karaktär.

Nyckelfrågorna har handlat om företagsutveckling, olika typer av utvärderingar samt organisations- och ledningsutveckling. Inom offentlig sektor har Anders arbetat med ledningsfrågor i politiskt styrda organisationer som kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt ägda företag. Inom landstingssfären har Anders haft uppdrag som har handlat om utvecklings- och inriktningsfrågor för administrativa funktioner, chefsutvecklingsprogram samt mål och resultatstyrning i kollektivtrafikföretag.

Mobil 070-510 48 73
SKICKA E-POST