Våra konsulter

Caroline Andersson

vd

Karin Hovlin

Elin Köhlberg

Anders Ljung

Rebecka Strandberg

Olof Junesjö

Karina Kight

Carl Sandström

Pauline Nobel

Johanna Stålö

Rebecka Lönnroth

Maria Adenfelt

Anni Axelsson

Martin Karlsson

Frida Gunnarsson

Katja Alderete

Ida Strandell

Magnus Nemlander

Svante Eriksson

Beda Andersson

Jon Jakobsson

Anders Rånlund

Dag Norén

Göran Lindsjö

Hanna Boglind