Våra konsulter

Caroline Andersson

vd

Karin Hovlin

Elin Köhlberg

Anders Ljung

Rebecka Strandberg

Olof Junesjö

Karina Kight

Carl Sandström

Karolina Philippi

Johanna Stålö

Thomas Wästfelt

Ulrika Strömqvist

Anni Axelsson

Marika Wasserman

Frida Gunnarsson

Katja Alderete

Ida Strandell

Magnus Nemlander

Svante Eriksson

Beda Andersson

Jon Jakobsson

Anders Rånlund

Johanna Pauldin

Elin Uppström

Göran Lindsjö

Dag Norén

Karin Alfredsson

Karin Lönn

Emelie Cederskär

Rebecca Hagberg