Välkommen att lyssna på avsnitt 2 av Samhällspassion!

15 juni 2017

Idag släpper vi det andra avsnittet av Samhällspassion!
Vi pratar vi om digitaliseringens nästa stora ödesfråga – den digitala kompetensen, vilken pekats ut som ett prioriterat område i regeringens digitala strategi. Governos konsult Olof Junesjö intervjuas av Ida Strandell om vikten av digital kompetens för att offentlig sektor ska utvecklas i takt med framtiden. Vad är digital kompetens och hur kan det mätas och säkerställas, som en del av medarbetarnas kompetensutveckling?

Avsnittet går att lyssna på där poddar finns eller via Soundcloud.