Tjänsteutveckling för en tillgänglig och patientcentrerad vård – Om utvecklingskraft i landsting och regioner

15 augusti 2017

Kartläggning av utvecklingskraften inom landsting och regioner visar att patientcentrerad tjänsteutveckling är en svår utmaning

Med allt mer kunskaper om möjligheterna med mer patientcentrerade och samordnade vårdtjänster står landsting och regioner inför stora utmaningar med att ställa om hälso- och sjukvården till arbetssätt som bättre bemöter dessa behov.

Dag Norén på Governo har i samverkan med Socialstyrelsen utfört ett regeringsuppdrag med en kartläggningsstudie av utvecklingskraften inom hälso- och sjukvården i landsting och regioner. Kartläggningen har utförts genom 57 djupintervjuer med politisk ledning och tjänstemannaledning inom fyra huvudmannaorganisationer med tydligt olika förutsättningar.
Studien har ett unikt systemövergripande angreppssätt och visar på att hälso- och sjukvårdsorganisationerna, utifrån sina olika förutsättningar, har stora svårigheter med att utveckla de nya tjänster som behövs inom en vård som är närmre patienterna, och som är bättre anpassade utifrån olika målgruppers sammanhängande behov.
Resultaten bedöms som intressanta och giltiga i ett nationellt perspektiv.

Ladda ner studien här.