Vision och affärsidé

Vision

Governo är ett managementkonsultbolag som har en vision om ett attraktivt samhälle i takt med framtiden. Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära.

Därför tror vi att samklangen med framtiden är viktigast av allt. Vi tror på en offentlig sektor som driver utvecklingen snarare än följer den. Och om den offentliga sektorn ska vara en förebild, måste den hela tiden vara i rörelse.

Vår affärsidé

Vi ger handlingskraft till en offentlig sektor i utveckling genom att tillsammans skapa skräddarsydda lösningar som effektiviserar, inspirerar och engagerar. Vi tar oss, tillsammans med våra kunder, från problem till tydliga utmaningar genom en skarp analys som sätter lösningen i fokus. För med skärpa blir förändringen enklare.

Vare sig det gäller organisation, styrning, strategi, utredning & analys eller förändringsledning vill vi inspirera till en verksamhet som förverkligar. På resan ser vi dessutom till att bjuda på allt vi lär oss.