Praktisera här

Vi tar varje termin emot ett par praktikanter som är intresserade av att lära sig mer om vår verksamhet. Under praktikperioden handlar det om att få uppleva konsultens vardag, med projekt, offerter, ramavtal, events och annat som ingår i våra arbetsuppgifter. I team genomför praktikanterna även ett projekt där aktuella frågeställningar inom offentlig sektor angrips. Som praktikant ser vi helst att du är i den senare hälften av dina studier inom statsvetenskap, ekonomi, systemvetenskap, kommunikation, juridik eller motsvarande.

Under vårterminen 2019 har vi en praktikant hos oss – Arvid Segerström.

Vi har också ett uppskattat alumninätverk för nuvarande och tidigare praktikanter, som träffas varje år. Syftet med träffarna är att ge tillgång till ett växande nätverk av ambitiösa likasinnade, erfarenhetsutbyte, erbjuda mentorskap för varandra samt sprida kunskap och möjligheter.

Önskar du mer information är du välkommen att kontakta Olof Junesjö, tel 073- 691 99 46.