Finansiell information

Governo strävar efter att ha en öppen dialog med media, kunder och andra intressenter. På denna sida finns vår senaste finansiella information.

Årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret

Governos årsredovisning för 2015/16 är nu färdigställd, och vi kan konstatera att vi lämnar ytterligare ett händelserikt år bakom oss.

– Vi kan se tillbaka på ännu ett år av god utveckling i bolaget, där vi genom våra uppdrag försett kunderna med handlingskraft i att lösa sina viktigaste frågor, säger Caroline Andersson, vd för Governo.

– En viktig pusselbit som föll på plats under året har varit ramavtalet med Kammarkollegiet, där hela statlig sektor nu kan nyttja vår kompetens. Vi har också rekryterat flera nya konsulter, och därmed stärkt Governos team och kapacitet.

Läs gärna Governos Årsrapport 2015-2016 här!