Vinnovas AI-rapport nu på engelska

25 september 2018

Under våren tog Vinnova fram en AI-rapport som lämnades till Näringsdepartementet den 30 april. Governo bidrog med de kapitel som handlar om offentlig sektor. Nu finns rapporten även på engelska.

Vinnova har under sommaren låtit översätta rapporten till engelska. Den finns nu att ladda ner på Vinnovas webb eller här.

På Vinnovas webb finns även den svenska versionen, samt en svensk och engelsk sammanfattning av rapporten. Här hittar du den svenska sammanfattningen länkad.

Governos egen rapport om AI i offentlig sektor, som refereras i Vinnovas rapport, kan du läsa i sin helhet här.