Vi ses i Almedalen!

12 juni 2018

Under Almedalen bjuder Governo in till två spännande seminarier på temat artificiell intelligens. Välkommen att delta på ett eller båda!

I det första seminariet ”En mänskligare välfärd med artificiell intelligens?” tar vi utgångspunkt i rapporten ”Artificiell intelligens i offentlig sektor – Hur realiserar vi potentialen?” som redovisar resultat från ett regeringsuppdrag som Vinnova genomfört i samarbete med Governo. Vi får ta del av reflektioner från Alf Karlsson, statssekreterare hos digitaliseringsminister Peter Eriksson.

I det andra seminariet ”Hur kan artificiell intelligens bidra till samordning och kontinuitet för individen?” diskuterar vi hur vi kan dra nytta av kraften i AI för samordning och kontinuitet runt patienter som har omfattande och kontinuerliga vårdbehov.

Tid och plats
Tisdag 3 juli,Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E31
Pass 1: kl. 8:00–8:45
Pass 2: kl. 9:00–9:45
Vi bjuder på frukost!

Läs hela inbjudan till seminarierna här!