Varför innovera och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

21 mars 2015

Governo är oerhört stolta över att kunna presentera vår nya kunskapsskrift – denna gång på tema innovation: ”Varför innovera och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor.” Vi publicerar regelbundet kunskapsskrifter för att själva få reflektera över frågor och kunna dela med oss av resultaten. 2013 kom vår första skrift med tema digitalisering ”Enklare helt enkelt. Perspektiv på e-förvaltning.” 2014 riktade vi istället blicken mot olika aspekter av styrning i offentlig sektor i skriften ”Varför innovera och inte bara göra mera?” Nu 2015 är fokus innovation.

Ökad innovationskraft är helt avgörande för att bygga en framtidssäkrad, hållbar och attraktiv offentlig sektor! Vi på Governo har haft förmånen att arbeta med frågorna i organisationer i olika delar av landet och i olika delar av offentlig sektor under flera år. I en ny kunskapsskrift vill vi nu dela med oss av några av våra reflektioner och lärdomar. Vi hoppas kunna ge inspiration, väcka nyfikenhet och bidra till att fler tar steg framåt! I skriften diskuterar vi bl.a. hur vi kan motverka nollfelskulturer, vad som sammanbinder organisationer som är framgångsrika, förmår tänka nytt och omsätta idéer till verklighet. Vi ger konkreta exempel från omvärlden och resonerar om faktorer som vi sett som centrala i byggandet av en innovationsfrämjande organisation. Författare är Sofie Arvidsson, Sabina Rodén och Karin Hovlin.  Vi önskar trevlig läsning och hoppas kunna bidra till att väcka tankar och förändringslust!

Här kan du läsa Governos skrift
varfor-innovera-och-inte-bara-gora-mera-by-governo

Du kan också kontakta oss om du hellre vill få skriften skickad till dig.

För mer info, kontakta gärna Karin Hovlin.