Välkommen vårens praktikant, Rebecca!

1 februari 2018

På Governo har vi varje termin duktiga praktikanter som hjälper oss med våra projekt och samtidigt samlar på sig värdefulla erfarenheter och inspirerar oss på Governo med nya synvinklar och idéer. I vår välkomnar vi Rebecca Hagberg!

Vem är du och vad gör du när du inte är hos oss och praktiserar?
– Jag läser nu min sista termin på masterprogrammet i Statsvetenskap vid Stockholms Universitet. När jag inte är på praktiken så jobbar jag extra på Försäkringskassan eller engagerar mig ideellt, framförallt inom området för jämlik- och jämställdhet eller studentinflytande på universitetet. På min fritid tycker jag också om att träna kickboxning och yoga.

Varför sökte du praktikplats hos oss?
– Jag sökte mig till Governo för att få en inblick i hur det är att arbeta på managementkonsultföretag med frågor inom den offentliga sektorn. Jag ville framförallt få lära mig mer om hur arbetet med utredning och analys går till i praktiken, samt hur projekt utförs, från uppdragsförfrågan till dess slutleverans till kunden. Dessutom lockades jag av att få jobba och lära mig mer om digitalisering och aktuella förändringsprojekt inom vården.

Vad har du för förväntningar på din praktikperiod? Vilka erfarenheter hoppas du kunna ta med dig?
– Mina förväntningar är att få möjlighet att vara delaktig i ett eller flera projekt så att jag får kunskap om hur det praktiska arbetet med utredning och förändringsarbete går till. På så sätt hoppas jag få mer erfarenhet av research och projektplanering men även ökad kunskap inom vård- och digitaliseringsfrågor.

 

Till sist – varmt välkommen till oss på Governo!

-Tack!