Välkommen till 2019 års AI-nätverk!

16 januari 2019

För ett år sedan tog Governo initiativ till att starta ett AI-nätverk. Fyra träffar och många erfarenheter rikare vill vi nu bli fler!

Vi upplevde att det saknades en plattform för att mötas, diskutera och lära tillsammans om AI. Därför är Governos AI-nätverk ett forum för att öka kunskapen om artificiell intelligens, utbyta erfarenheter mellan deltagarna och ge förutsättningar samt konkreta verktyg för ett framgångsrikt arbete i den egna organisationen.

Målgruppen för nätverket är framförallt beslutsfattare i offentlig sektor som arbetar med AI, samt organisationer som på olika sätt stöttar sådant arbete (forskning, akademi, näringsliv och organisationssfären).

Vi är just nu ca 30 medlemmar från myndigheter, kommuner, landsting och övriga som arbetar med AI i sin vardag.

Vill du och din organisation också ingå i vårt AI-nätverk? Läs mer om vårt nätverk här!

Årets första nätverksträff sker den 31 januari kl 16.00-19.00 på Governos kontor.

Det går bra att vara med på denna första träff och därefter ta ställning till fortsatt medlemskap.

Varmt välkommen med din anmälan senast den 25 januari till: kunskap@governo.se. Observera att antalet platser är begränsat.