Välkommen, Svante Eriksson!

4 oktober 2017

Vi på Governo har i dagarna, med stor glädje, välkomnat Svante Eriksson till oss. Svante kommer närmast från Statskontoret och har också varit sekreterare i många offentliga utredningar. 

Vilken är din roll på Governo?
Min roll är att vara konsult, mest med inriktning på utredning och analys riktat mot offentliga aktörer.

Vem är du och vad gjorde du innan du kom till oss?
Har jobbat med utredningsverksamhet ända sedan jag lämnade universitet 1990. Har mest varit statligt anställd utredare, men även konsult en period. Närmast kommer jag från Statskontoret där jag har arbetat sedan 2008 och även en tidigare period. Har också varit sekreterare i många offentliga utredningar. Är i grunden civilekonom från Stockholms universitet.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
Det är en trevlig organisation med spännande uppdrag. Kontakten uppstod genom en tidigare kollega som arbetar här och från vilken jag hade hört mycket gott. Det har också bekräftats av alla kontakter jag hittills har haft inom och utom företaget.

Läs mer om Svante Eriksson här.