Välkommen, Karolina Philippi!

30 januari 2019

Vi på Governo vill hälsa ytterligare en lysande stjärna välkommen till oss! Karolina Philippi stärker upp Governo med bland annat sin kompetens inom digitalisering med fokus på vård och omsorg.

Hej Karolina och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Tack! Jag jobbar som konsult med fokus på digitalisering inom vård och omsorg.

Vem är du och vad gjorde du innan du kom till oss?

– Jag har i grunden en examen i data- och systemvetenskap och har jobbat i 27 år som chef och ledare inom telekomsektorn inom många olika funktioner. Områden jag arbetat inom är exempelvis systemutveckling, produktledning, säljstrategier och affärsutveckling. I mina tidiga år arbetade jag som undersköterska och jag har därifrån alltid burit med mig ett stort intresse för människors situation i allmänhet och vård och omsorg i synnerhet.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Jag har tagit steget från privat sektor därför att jag vill vara med och bidra till den samhällsförändring som nu pågår. Att sätta samhället och människor i centrum och kunna vara med och driva den förändringen är viktigt för mig. Jag valde att börja jobba på Governo därför att det finns en mycket tydlig uttalad passion för samhällsfrågor och här finns kollegor som alla har en stark drivkraft att göra skillnad i arbetet med att förbättra vårt samhälle.

Här kan du läsa mer om Karolina Philippi!