Utmaningar och möjligheter i Agenda 2030

14 mars 2019

Agenda 2030-delegationen har nu överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. I betänkandet presenterar delegationen förslag och bedömningar för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Agendan omfattar och handlar om att driva frågor kring en hållbar utveckling inom alla delar av samhället. Med delegationens förslag förstärks förutsättningarna för att driva detta arbete inom offentlig sektor – samtidigt som många frågor återstår för att få detta att hända i praktiken.

Det är nu en utmaning och möjlighet för många offentliga institutioner att ta detta arbete vidare – vi på Governo hoppas att vi får möjlighet att stödja våra kunder och bidra i detta arbete!

Här kan du läsa mer!

https://agenda2030delegationen.se/