Uppsala kommun tecknar ramavtal med Governo

12 mars 2018

Uppsala kommun har valt Governo som en av åtta leverantörer av konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling. Avtalet omfattar tillhandahållande av managementkonsulter för kommunledning inom bland annat organisationsutveckling, förändringsledning, styrning och uppföljning.

– Vi är mycket glada över möjligheten att bidra till Uppsala kommuns utveckling, säger Caroline Andersson, vd och grundare på Governo.

Läs mer om ramavtalet här.