Unik tjänst för restaurangföretagare lanserad

3 april 2017

Karlskrona kommun är först ut med att lansera en unik tjänst för restaurangföretagare, vilken är ett resultat av samverkan mellan SKL, Tillväxtverket och Bolagsverket. Tjänsten är en av flera som tagits fram i samarbete med kommuner från hela Sverige. Ansökan om serveringstillstånd är först på tur – framåt kommer fler tillstånd innefattas. Bakom projektet finns en överenskommelse mellan SKL och regeringen:

– Det finns en enorm potential i att förenkla den ofta tidskrävande administrationen som är kopplad till att starta och driva företag, genom att digitalisera tjänster och processer. Restaurangföretagare måste hantera stora mängder tillstånd, regler och uppgiftslämnande. Därför är jag mycket glad att den överenskommelse vi slöt med SKL, och deras hårda arbete tillsammans med berörda myndigheter och pilotkommuner, nu resulterar i att Karlskrona gör verklighet av Serverat. Jag hoppas att Karlskrona inspirerar många andra kommuner att vilja vara näst ut, säger näringsminister Mikael Damberg. 

Governos har varit stöd till SKL under projektets gång – från förstudie till att tillsammans med kommunerna förenkla tillstånden restaurangföretagarna söker när de startar sin restaurang.

Mer information om Serverat finns på SKL:s hemsida.