Tio år med öppna jämförelser

17 januari 2018

I december publicerade SKL och Socialstyrelsen sin gemensamma jubileumsrapport för tio år med öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. På uppdrag av SKL och Socialstyrelsen har Governo tagit fram underlag till rapporten i form av beskrivning av de historiska förutsättningarna för framväxten av indikatorbaserade kvalitetsjämförelser. I rapporten finns också en internationell utblick.

Jubileumsrapporten och Governos slutrapport i sin helhet hittar ni här: https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/aldre.9487.html