Styra och ställa – perspektiv på styrning i offentlig sektor

23 maj 2014

Governo är oerhört stolt över att kunna presentera vår nya kunskapsskrift – denna gång på tema styrning: ”Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor.” Vi publicerar regelbundet kunskapsskrifter för att själva få reflektera över frågor och kunna dela med oss av resultaten. 2013 kom vår första skrift med tema digitalisering ”Enklare helt enkelt. Perspektiv på e-förvaltning.” 2014 riktar vi istället blicken mot olika aspekter av styrning i offentlig sektor- från systemsyn och resultatorienterad styrning till livshändelser och controllerns komplexa uppdrag.

Författare är några av Governos egna experter inom styrning och ledning samt Nils-Göran Olve som är bland annat docent vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till ett tjugotal böcker inom styrningsområdet.

I skriften ger vi vår bild av styrning i offentlig sektor, där vi samlat våra erfarenheter och lärdomar i vår modell som omfattar inriktning, planering och ledning samt organisationer och processer. Vi diskuterar det skandinaviska ledarskapet och lyfter varför det är viktigt att styra på ett sätt som går bortom New Public Management. Hur gör du för att skapa effektiva processer som skär igenom invanda stuprör? På vilket sätt har andra lyckats etablera ett arbetssätt som skapar verkliga resultat? Vad innebär god styrning inom stödprocesser som ekonomi, IT och projekt? Privatpersoner ställer samtidigt allt högre krav på både inflytande och enkelhet i samhällsservicen.

Vi tror att denna utveckling innebär ett stort förändringssprång som driver offentlig sektor att bli ännu bättre. Vi ser otåliga privatpersoner och företagare som förväntar sig snabba förändringar. Vi ser en offentlig sektor som går miste om en stor effektiviseringspotential medan stuprören kvarstår i sin fasta form. Vi tror att vår svenska förvaltningsmodell med självständiga myndigheter och självstyrande kommuner kommer att utmanas allt mer. Vad tror du?

Här kan du läsa Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor.

styra-och-stalla-skrifter-bild
Du kan också kontakta oss om du hellre vill få skriften skickad till dig.

För mer info, kontakta gärna Carin Blomberg Forest.