Socialstyrelsen och Vårdanalys tecknar ramavtal med Governo

18 maj 2018

Governo tecknar ramavtal med Socialstyrelsen och Vårdanalys för konsulttjänster avseende utredning, utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg.
– Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda att stötta både Socialstyrelsen och Vårdanalys, säger Karina Kight och Johanna Stålö, som båda är seniora konsulter på Governo. Det här ger oss förutsättningar att fortsätta bidra till utveckling av vård, omsorg och socialtjänst på nationell nivå.

– Det pågår ett omfattande omställningsarbete mot framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst. Governo har stöttat Socialstyrelsen i flera uppdrag som relaterar till detta omställningsarbete och vi ser fram mot att fortsatt kunna bidra till och följa denna utveckling.

Här kan du läsa mer om de olika ramavtal Governo tecknat.