Socialstyrelsen och Governo släpper ny rapport

22 maj 2018

Fredagen den 18 maj överlämnade Socialstyrelsen sin andra rapport till regeringen om bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården.

Governo har haft förmånen att stötta Socialstyrelsen i uppföljningen av det omfattade omställningsarbete som regioner och landsting genomför mot framtidens hälso- och sjukvård. Särskilt prioriterade områden är effektiva arbetssätt, tillgänglighet, patientcentrerad vård, strategisk kompetensförsörjning, digitalisering och AI.

Nedan finns länken till Socialstyrelsens rapport samt länk till en sammanfattande presentation av omställningen av svensk hälso- och sjukvård tillsammans med exempel på utvecklingsarbete i regioner och landsting.

Länk till Socialstyrelsens rapport
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-1

Länk till en sammanfattande presentation
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/2018-5-1-bildspel.pdf