Samverkan inom eSam fortsätter

22 februari 2019

När alla myndigheter jobbar med digitalisering, och det till och med finns en särskild myndighet för digital förvaltning (DIGG) ska då eSam fortsätta? Detta var grundfrågan i ett uppdrag för eSam som Governos konsulter Olof Junesjö och Johanna Pauldin arbetade med under hösten.

eSam är en fortsättning på det arbete som gjordes inom e-delegationen, där flera myndigheter såg värdet i att fortsätta driva digital utveckling i samverkan på frivillig basis. I nuläget är det 23 myndigheter och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är medlemmar i eSam.

När nu den digitala kartan förändras i Sverige så ville organisationen veta mer om hur medlemmarna ser på nyttan och möjligheterna med verksamheten. Ska den finnas kvar? Behöver den förändras? Vad fungerar bra och kan något bli bättre?

Governos slutsats var i korthet att genom att vara en anpassningbar organisation som är under ständig utveckling har eSam fyllt de behov som medlemmarna har identifierat som viktiga. Governos anser att eSam även fortsättningsvis behövs, som ett komplement och samverkanspart till DIGG. Detta eftersom digitaliseringstakten i samhället ökar, och behovet av samverkan mellan offentliga organisationer bara växer.

Governo föreslog några organisationsförändringar för att göra eSam mer snabbfotad och tydliggöra relationen till DIGG. Vidare föreslogs ett tydligare syfte: att göra det bättre och enklare för medborgare och företag. eSam har bearbetat Governos rekommendationer ytterligare, och här kan man ta del av deras nyhet om förändringarna : http://www.esamverka.se/nyheter/nyheter/2019-02-07-samverkan-inom-esam-fortsatter.html