Så stärker vi digitaliseringen av skolan

30 januari 2018

Digitaliseringen av svensk skola går på tok för långsamt. Om Sverige ska kunna hålla takten med länder som satsar på digital kompetens behövs krafttag – i denna artikel ger Governo tips till vad aktörer på olika nivåer behöver göra.

Det är Governos konsulter Rebecka Lönnroth och Olof Junesjö som tillsammans med vår vd Caroline Andersson skrivit ett debattinlägg i Computer Sweden om oron inför den framtida sviktande digitala kompetensen inom den svenska skolan – och hur vi kan stärka upp den.

Läs hela artikeln här.