Regeringskansliet tecknar strategiskt viktigt ramavtal med Governo

22 februari 2018

Regeringskansliet har valt Governo som en av fem leverantörer av konsulttjänster för utredningsuppdrag inom olika sakområden. Det handlar om att bidra med kunskap och kapacitet och att stödja de olika departementen i kvalitativ utredning, rådgivning och analys. Governo samarbetar här med Trivector (www.trivector.se) för att förstärka och bredda kompetens och erfarenhet inom främst miljö, regional tillväxt, transporter och infrastruktur.

Det här ramavtalet kompletterar det som rör digitalisering i samhället som Governo tecknade i november i fjol och ger oss möjlighet att erbjuda tjänster inom ett stort antal sakområden.

– Vi är mycket glada över att ha fått den här möjligheten och ser fram mot att bidra med vår expertis och stötta Regeringskansliet i olika utredningar, säger Karin Hovlin, konsult och partner på Governo.