Rapport: Norrbottens Läns Landstings arbete med regional utveckling

22 oktober 2013

Governo har under hösten genomfört en översyn av Norrbottens Läns Landstings avdelning för regional utveckling. Vi konstaterar i vår översyn att avdelningen har ett positivt utgångsläge med god samverkan i länet och engagerade medarbetare. Det finns dock utrymme att utveckla inriktning och styrning av verksamheten.

Läs rapporten på NLLs webbplats:

http://www.nll.se/sv/Om-landstinget/Press/Pressmeddelanden-2013/Rapport-om-landstingets-arbete-med-regional-utveckling/