Digitaliseringen inom skolväsendet under lupp

23 februari 2018

Hur rustad är svensk grundskola för att förbereda sina elever inför framtidens digitalisering? Det frågar sig Governos praktikanter Lena Möller och Jakob Stone i rapporten ”Skolans digitalisering, en temperaturmätning för framtidens kompetens”.

På Governo har vi varje termin två praktikanter som dels får arbeta precis som oss och lära sig konsultens vardag, dels göra ett eget projekt inom ett område som vi och kunderna tycker är spännande. Det projekt som nu precis är klart handlade om digital kompetens – ur aspekten hur svenska kommuner arbetar med digitalisering inom skolväsendet. Detta med utgångspunkten i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och implementeringen av de nya läroplanerna. Målet med rapporten är att kartlägga kommunernas arbete för att skapa en bild av nuläget och därifrån kunna lyfta möjliga förbättringsområde. Syftet var även att få en djupare förståelse för hur det kommunala arbetet ser ut. I den enkät som skickades ut svarade 63 kommuner.

Lena Möller och Jakob Stone, praktikanter på Governo hösten 2017.

Den övergripande bilden i studien är att arbetet med digitalisering har kommit ganska långt. Och ska man ta temperaturen på arbetet med grundskolans digitalisering så är den enligt rapporten medelhög i dagsläget.

Arbetet med digitaliseringen är i samtliga svarande kommuner påbörjat och många har strategier och kompetensutveckling på plats, men samtidigt finns det mycket att göra. Det går att se att det framförallt skett satsningar inom hårdvara, där i princip alla kommuner idag tillhandahåller någon typ av elevdator för i stort sett varje elev. Teknik och utrustning lyfts ännu som en viktig faktor och utmaning men det är tydligt att det första stora steget är att få hårdvaran på plats. Ju längre kommunerna kommit när det kommer till teknik och utrustning desto mer lyfter de mjukare frågor såsom ledning och kompetens. Att se helheten och digitaliseringen som ett medel för en förbättrad utbildningskvalitet är nyckeln till ett framgångsrikt arbete.

Blir du nyfiken och vill läsa mer av rapporten ”Skolans digitalisering, en temperaturmätning för framtidens kompetens” och studera vilka förbättringsområden som föreslås, så kan du ladda ner den här!