Välkommen höstens praktikant, Sophie!

31 augusti 2018

På Governo har vi varje termin duktiga praktikanter som hjälper oss med våra projekt och samtidigt samlar på sig värdefulla erfarenheter och inspirerar oss med nya synvinklar och idéer. I höst välkomnar vi Sophie Jansson!

Välkommen till Governo! Vem är du och vad gör du när du inte är hos oss och praktiserar?

– Jag läser masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation på Stockholms universitet. Utöver mina studier har jag engagerat mig ideellt inom både programförening och kår. Främst med att förbättra universitetstiden för studenterna genom arbetslivsförberedande föreläsningar och studiebesök samt påverkansarbete mot universitetet. På fritiden gillar jag att slappna av med en bra bok eller att laga mat och baka.

Varför sökte du praktikplats hos oss?

– Jag sökte praktikplats på Governo för att få lära mig om hur arbete i offentlig sektor går till i praktiken, och hur ett managementbolag kan stötta i allt ifrån utredningar till organiseringsförändring. Jag ville även få kunskap i flera områden och här finns personer med erfarenhet inom många olika ämnen, vilket är spännande. Dessutom lockades jag av Governos vision om att vara det goda företaget och tron på en offentlig sektor som driver utveckling.

Vad har du för förväntningar på din praktikperiod? Vilka erfarenheter hoppas du kunna ta med dig?

– Mina förväntningar är att få vara med i flera olika sorters projekt och få sätta mig in i frågor som digitalisering, styrning och utveckling av vård och omsorg. Jag hoppas få erfarenheter om processer i offentlig sektor samt arbetssättet som managementkonsult i relation till detta.