Örebro kommun tecknar ramavtal med Governo

14 maj 2018

Örebro kommun har valt Governo som en av fem leverantörer av konsulttjänster inom organisationsutveckling och förändringsarbete. Avtalet gäller konsultstöd till kommunledningen inom exempelvis styrning, ledning, kultur och benchmarking och löper över fyra år.

-Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda att stötta Örebro kommun i sitt utvecklingsarbete, säger Karin Hovlin, partner på Governo. Örebro är landets befolkningsmässigt sjunde största kommun och det sker mycket spännande utveckling i kommunen och i regionen. Vi ser fram mot möjligheten att bidra med Governos samlade kompetens här.

Här kan du läsa mer om ramavtalet med Örebro kommun samt se Governos övriga ramavtal.