Nyanländas väg in i Sverige

8 februari 2017

Hur ser vägen för nyanländas etablering ut – och vilken samverkan krävs mellan olika myndigheter i stat, kommuner och landsting? Dessa frågor stod i fokus under dagens frukostseminarium på Governo där höstterminens praktikanter Anton och Sona presenterade resultatet av deras praktikantprojekt. I rapporten presenteras ett antal idéer till framtida utveckling och vad offentlig sektor kan göra på kort- och lång sikt.

Här kan du läsa rapporten!