Ny studie om den googlande generationen

20 januari 2015

De kallas ibland för ”E-generationen” – barn och ungdomar som är födda in i digitaliseringen. En ny generation av medborgare och medarbetare. De anses vara både pålästa, otåliga och högpresterande. Men det finns ett tydligt glapp mellan hur ungdomar beter sig och vad offentliga verksamheter erbjuder i form av information och tjänster. Vad innebär det? Vad betyder det för oss?

Under hösten har Governos praktikanter genomfört en enkätstudie som besvarats 120 ungdomar i åldern 14-19 år. Fokus har varit ungdomars syn på digitalisering  samt  vilka utmaningar offentlig sektor har i att möta ungdomars behov av digitala tjänster.

Välkommen till ett frukostseminarium där vi presenterar huvuddragen i studien. Med oss finns också en panel bestående av Anne-Marie Fransson, vice VD i Almega, förbundsdirektör för IT&telekomföretagen och Staffan Ingvarsson (direktör Stockholms stad och Juhán Niila Stålka från lilla digitaliseringskommissionen. Vi ser fram emot en givande diskussion om hur offentlig sektor kan nå den googlande e-generationen!

Onsdagen den 11 februari
kl. 8.00 – 10 i Kungliga myntet på  Hantverkargatan 5, hus 5 N.

Frukost serveras från kl. 7.45.

O.S.A senast den 9 februari till kunskap@governo.se.