Nu kartläggs digitaliseringen i Västernorrland

26 januari 2018

Mittuniversitetet leder just nu ett arbete för att se hur offentlig sektor och näringsliv arbetar med digital information i Västernorrland. Governo stöttar med kartläggning och intervjuer i projektet.  

– Vi kommer att genomföra intervjuer med aktörer i regionen under januari och februari. Det sker just nu många spännande utvecklingsprojekt som blir avgörande för digitaliseringens fortsatta utveckling och Västernorrland håller på att utvecklas till något av en centralort för forskning och utveckling inom digitalisering och informationsförsörjning, säger Martin Karlsson, konsult på Governo.

Kartläggningen sker i samverkan med Myndighetsnätverket, Bolagsverket och Härnösands kommun. Projektet finansieras till hälften av att de olika parterna går in med egna medel och till hälften genom regionala medel från Länsstyrelsen och budgeten uppgår till 300 000 kronor.

Studien ska synliggöra regionens kompetens och resurser på området samt beskriva vad som menas med digital information som råvara och alla olika sätt det arbetas med detta. Uppdraget har också en tydlig, konkret målsättning; att skapa ett nationellt kompetenscentrum i regionen.

– Redan idag har regionen en stark kompetensbas inom området, men det ligger också i uppdraget att peka på vilka utvecklingsmöjligheter som finns på kort och lång sikt. Den nya Digitaliseringsmyndighetens placering i regionen blir givetvis en viktig pusselbit och länet har nu möjlighet att positionera sig ytterligare inom digitaliseringsområdet, säger Katarina L Gidlund, professor i informatik vid Mittuniversitetet.