Möt oss på Kvalitetsmässan!

13 november 2017

Den 14-16 november går Kvalitetsmässan av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg – vi på Governo finns med i olika sammanhang där vi delar med oss av vår och kundernas erfarenheter.Den 14 november kl 11.10-12.10 har vi passet ”Den nya kontinuitetsvården – men hur?”. Den svenska sjukvården har under en längre tid satsat mycket på utveckling och förbättring av akut specialistvård och bättre tillgänglighet i vården. Men lite har gjorts när det gäller kontinuitet i vården. Det kan tyckas märkligt då de kroniskt sjuka och äldre, som använder ca 80 till 85 procent av vårdens samlade resurser, är de med allra störst behov av samordnad och kontinuerlig vård.

Möt två av Sveriges största regioner som med gränsöverskridande arbetsformer med samtliga kommuner inom regionerna bestämt sig för att ta tag i denna utmaning. Företrädare för Region Skåne och Västra Götalandsregionen, samt en panel bestående av beslutsfattare och policyaktörer inom området.

Den 15 november kl. 14.10-15.10 är vi med och diskuterar innovation i ett pass anordnat av VINNOVA.  Innovation i offentlig verksamhet ska skapa större nytta och kvalitet för medborgarna. Men hur ska det gå till? Hur kan vi utveckla ledarskapet och de organisatoriska förutsättningarna för innovation så att innovationskraften stärks? I detta seminarium vill vi med exempel från forskning och praktik bjuda in till dialog om utmaningar och möjligheter för ett ”innovationsledarlyft” i offentlig verksamhet.

Mer information och möjlighet till anmälan hittar du på: http://kvalitetsmassan.se.