Missa inte Governo på Offentliga rummet!

13 april 2018

Vill du vara med och skapa framtidens samhälle utifrån artificiell intelligens? Nu är det dags att anmäla sig till Vinnovas och Governos nätverksdag kring artificiell intelligens på Offentliga rummet! Utgångspunkten är den rapport som sammanställts kring potentialen för AI i svensk offentlig sektor:

http://offentligarummet.se/program/natverksdag/natverk/12framtidenssamhallemedstodavartificiellintelligens.3209.html