Mänskligare välfärd med AI?

30 juli 2018

En mänskligare välfärd med artificiell intelligens, är det möjligt? Lyssna och diskutera med Governos AI-rådgivare Göran Lindsjö som föreläser på SKL, Hornsgatan 20, den 28 augusti.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, erbjuder en kunskapshöjande dag om artificiell intelligens, digitala assistenter och robotar inom socialtjänsten. Du som deltagare kommer att få höra experterna, kreatörerna, motståndarna och de som arbetar i kommuner där det just nu pågår avancerade försök med att effektivisera med ny teknik och AI.

Klockan 09.40 startar Göran Lindsjös föreläsning ”En mänskligare välfärd med artificiell intelligens, är det möjligt?” I många andra länder används artificiell intelligens bland annat för att dra ner på administration till förmån för välfärdens kärnuppgifter eller för att erbjuda individanpassade behandlingar. Men hur genomför vi dessa förändringar inom svensk välfärdssektor? Göran Lindsjö problematiserar och diskuterar.

Du kan delta på plats i Stockholm eller via webben.

Läs mer och anmäl dig här!

Tid: 28 augusti 2018 9.00 – 16.00
Plats: SKL, Hornsgatan 20.
Lokal: Stora hörsalen plan 12.
Ort: Stockholm
Målgrupp: Politiker, chefer, strateger, verksamhetsledare och personal inom socialtjänsten
Kostnad: 2 800 kronor exklusive moms för att delta på plats i Stockholm, lunch samt förmiddags- och eftermiddagskaffe ingår. 1 600 kronor exklusive moms för deltagande via webbsändning.