Hur får vi fler gaseller i flocken?

19 juni 2015

Governos konsult Maria Adenfelt, presenterade tisdagen den 23 juni, på Entreprenörskapsforum, Grevgatan 34, sin egen rapport Level Up: Internationalisering av företag med hög tillväxtpotential – en kartläggning av initiativ och program i Norden. Almi står som uppdragsgivare för rapporten som Maria författat i sin tidigare roll som forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Maria Adenfelts rapport behandlar hur viktigt det är för små- och medelstora företag (SMF) att komma ut på internationella marknader. Internationalisering är en resurs- och tidskrävande process och fortfarande är det få som lämnar Sverige. Hur får vi fler gaseller i flocken? En central fråga är hur offentliga insatser ska riktas för att främja utvecklingen av snabbväxande, ofta innovativa, SMF.

Level up

Här kan du läsa mer på Entreprenörskapsforums hemsida.