Kartläggning av innovationssystemet i Stockholmsregionen

22 augusti 2012

Som ett led i framtagandet av innovationsstrategier har Governo på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm och innovationskraft Stockholm kartlagt innovationssystemet. Det övergripande syftet med aktörskartan är att öka kunskapen om de aktörer som på olika sätt arbetar för att främja innovationer och nya företag i Stockholmsregionen. Kartan syftar till att på ett pedagogiskt sätt kommunicera en så heltäckande bild som möjligt av aktörerna i Stockholmsregionens innovationssystem, visa deras roll och funktion i olika stadier i innovationsprocessen.

Innovationsstödjande aktörer i Stockholmsregionen (rapport pdf)
Läs mer om kartläggningen på Länsstyrelsens webbplats