Haninge tar fram trafikstrategi med stöd av Governo

4 september 2018

Under hösten 2017 och våren 2018 stöttade Governo Haninge kommun i att ta fram en ny trafikstrategi för kommunen. Nu är strategin antagen i kommunstyrelsen och gäller framöver.

Trafikstrategin är ett övergripande styrdokument som ska ge en samlad bild över Haninges långsiktiga ambition om hur trafiksystemet ska utvecklas.

Helene Olofsson, är trafikstrateg i Haninge kommun och var ansvarig för framtagandet av planen:

– Haninge är en kommun i stark tillväxt med en regional stadskärna och det ställer kommunen inför flera utmaningar inte minst ökade behov av transporter. Marken behöver också användas effektivare när kommunen förtätas med fler bostäder, arbetsplatser och service. Det är därför glädjande att en trafikstrategi nu antagits, faktiskt den första för Haninge kommun. Nu kommer kommunen arbeta vidare med planer och program såsom trafikplan, cykelplan och parkeringsplan i vilka konkreta åtgärder preciseras.

”Haninge är en kommun i stark tillväxt med en regional stadskärna och det ställer kommunen inför flera utmaningar inte minst ökade behov av transporter.”

Olof Junesjö representerade Governo i arbetet att ta fram strategin och stöttade bland annat med processledning, omvärldsanalys och workshopledning:

– Jag är glad att kommunen nu har en trafikstrategi att luta sig mot i det fortsatta arbetet mot hållbara, trafiksäkra och tillgängliga resor i Haninge. Arbetet att ta fram strategin var väldigt roligt och jag hoppas att den ska skapa stor nytta framöver!

Är du nyfiken på strategin så hittar du den här eller kontakta Olof eller Helene direkt!