Governo välkomnar Elin Uppström

16 april 2018

Vi blir fler på Governo, ännu fler! Idag välkomnar vi nämligen Elin Uppström, som har en bakgrund som doktor i data- och systemvetenskap. 

Hej Elin och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Jag kommer att arbeta som konsult på Governo och tanken är att jag framförallt ska arbeta med digitaliseringsprojekt och där bidra framförallt med min tekniska kompetens.

Vem är du och vad gjorde du innan du kom till oss?
– Jag är doktor i data- och systemvetenskap, min avhandling behandlar digitalisering inom offentlig sektor. Jag är också civilingenjör inom datateknik och har tidigare erfarenhet av konsultrollen både inom IT och management. Innan jag började på Governo så har jag doktorerat och undervisat på Stockholms Universitet, främst inom affärssystem och tjänstedesign.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
– Att arbeta på Governo ger mig möjligheten att fortsätta arbeta med förändring inom offentlig sektor som jag tidigare forskat om. Dock ges jag nu möjlighet att i större utsträckning faktiskt också bidra till att förändringen sker i praktiken. Jag tror också att jag på Governo kommer att få utmärkta möjligheter att kombinera mina tekniska och samhällsvetenskapliga kompetenser på ett givande sätt.

Läs mer om Elin Uppström här!