Governo tecknar ramtavtal med DIGG

19 mars 2019

Governo är glada att vi nu tecknar ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

DIGG är en ny myndighet och en viktig aktör för att öka takten i hela den offentliga sektorns digitalisering.

”Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. Den påverkar hur vi lever och arbetar samt ger oss förutsättningar till att göra sådant som tidigare inte varit möjligt. Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En effektiv och innovativ offentlig sektor är därför av stor betydelse. DIGG ska främja detta och vara ett nav som stöttar och driver på digitaliseringen av den offentliga sektorn.” – Hämtat från DIGG:s hemsida

Governo ser fram emot att jobba med DIGG i många spännande projekt!

Här kan du läsa mer om våra olika ramavtal.