Verktyg för skolor att utvärdera och utveckla digitaliseringsarbetet

15 mars 2014

Nu finns ett webbverktyg för Sveriges skolor att använda för att bl.a. självskatta hur  långt man kommit i sin digitalisering. Det är SKL som, i samarbete med Governo, har utvecklat verktyget som kallas LIKA. LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning och det är också de områden som skattningen utgår ifrån och som alla är centrala förutsättningar för en digital utveckling i skolorna.

”I den debatt som pågår just nu om skolan, har LIKA-uppdraget varit väldigt inspirerande att arbeta med. Att stötta skolor att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i undervisningen är en viktig fråga”, säger Olof Hällerman, uppdragsansvarig för LIKA-projektet på Governo. ”Syftet har varit att bidra till att elevernas resultat och målen i läroplanen uppfylls, genom en bättre och mer intressant undervisning som stimulerar lusten att lära. Vi har arbetat med representanter från flertalet kommuner, Skolverket, Digitaliseringskommissionen, Rektorsakademin utveckling och SKL. Det har varit en tydlig framgångsfaktor i uppdraget – en projektgrupp med stor expertis och erfarenhet.”

LIKA fördjupar och kompletterar eBlomlådan, som är ett verktyg för självskattning vad gäller digitalisering i en kommun som helhet och som SKL tog fram 2010 med stöd av Governo. I LIKA har fokusområden och indikatorer anpassats specifikt till skolområdet. Läs gärna mer om verktyget och dess användningsområden i en intervju med Johanna Karlén, som är SKLs projektledare för LIKA-projektet, här.