Governo skriver underlagsrapport till Tillitsdelegationen

26 september 2018

Under vintern 2017-2018 genomförde Governo på uppdrag av Tillitsdelegationen, en intervjustudie,  i syfte att undersöka vilka faktorer som främjar verksamhetsutveckling inom skola och kommunal vård och omsorg.

Vi studerade också hur Skolinspektionens tillsynsuppdrag inom skolan påverkar utveckling av den verksamhet som granskas.

I juni överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande samt två delbetänkanden till regeringen. Governos studie var en av underlagsrapporterna till betänkandet och delegationens slutsatser.

Vi följer med stort intresse delegationens fortsatta arbete där vi ser att tillit utgör en central del i modern styrning och ledning.

Huvudbetänkandet läser du här.

Delbetänkandet kan du läsa här.