Governo sätter artificiell intelligens på agendan

11 februari 2018

Governos egen AI-expert Göran Lindsjö sätter AI på agendan i en intervju i webbtidningen Computer Sweden. AI är något som förändrar samhället i grunden, säger Göran Lindsjö i artikeln. Artificiell intelligens påverkar samhället fundamentalt, det slår Göran Lindsjö fast när han intervjuas tidningen. Men han lyfter kompetensbrist och bristen på tid och förståelse för vad AI innebär som oroväckande flaskhalsar.

Göran har haft AI på radarn ända sedan 80-talet då han som matematiker drev en startup i Linköping och sedan dess har han bland annat arbetat med lednings- och styrningsfrågor kopplade till digitalisering i regeringskansliet, berättar Computer Swedens Karin Lindström i artikeln.

Idag är Göran Lindsjö associerad konsult hos oss på Governo och anses som en av Sveriges ledande experter på AI-området.

Göran Lindsjö, associerad konsult på Governo och AI-expert. Foto: Computer Sweden.