Governo presenterade integrerad vård i USA

17 december 2018

I november deltog Governos konsult Dag Norén i ett syposium i Washington D.C., USA. Där presenterade han ledande exempel på hur integrerad vård till grupper med komplexa behov kan bedrivas.

Symposiet arrangerades 14-16 november 2018 av stiftelsen Commonwealth Fund på temat “What Should a High Performing Health Care System Look Like for Patients with Complex Health and Social Care Needs?”.

Av många nominerade exempel från samtliga OECD-länder valdes tio praktikfall ut. En av dessa var ”Skaraborgsmodellen” som är grunden för en viktig del i det omställningsarbete i Västra Götaland som Dag Norén medverkar i som följeutvärderare.

”Av många nominerade exempel från samtliga OECD-länder valdes tio praktikfall ut. En av dessa var ”Skaraborgsmodellen” som är grunden för en viktig del i det omställningsarbete i Västra Götaland som Dag Norén medverkar i som följeutvärderare.”

Commonwealth Fund är en av USA:s mest framstående think tanks kring i utvecklingen av en samverkande vård till utsatta grupper. Stiftelsen har sedan länge ett stort inflytande på policy-nivå inom de amerikanska regeringarnas styrning av hälso- och sjukvården.

Commonwealth Fund finansierar också internationell samverkan mellan OECD-länderna inom organisations- och ledarskapsforskning med fokus på hälso- och sjukvården och har på detta sätt även ett viktigt inflytande i de europeiska länderna och särskilt inom Skandinavien.

Här kan du läsa mer om stiftelsen Commonwealth Fund!