Missa inte AI på Webbdagarna

23 februari 2018

Governos associerade konsult och AI-expert Göran Lindsjö deltar på Webbdagarna Offentlig sektor den 21 mars i Stockholm med sin föreläsning ”Så kan AI användas i välfärden”. Missa inte!
Välfärden står inför stora utmaningar de närmaste åren. Samtidigt ökar nu användningen av artificiell intelligens (AI) snabbt i många länder. Hur kan man dra nytta av AI inom välfärden för att uppnå kostnadseffektivitet, förbättrad medborgarservice och bättre arbetsmiljö?

Governos Göran Lindsjö beskriver trender, möjligheter och konsekvenser inom AI-området. Han ger också några tips till de som står i begrepp att påbörja sin AI-resa. Läs mer om Göran här.

Webbdagarna är Sveriges ledande event och mötesplats för alla som arbetar med digitala kanaler.
Genom att föra samman den digitala arenans främsta talare, entreprenörer och leverantörer med deltagare från det svenska näringslivet skapas vid varje tillfälle en unik plattform för kunskap, nätverkande och nya digitala affärsmöjligheter.