Governo på Vitalis

19 mars 2019

Nu har anmälan för eHälsokonferensen Vitalis i Göteborg den 21-23 maj 2019 öppnat! Governos Göran Lindsjö och Caroline Andersson föreläser på temat ”AI för framtidens välfärd” på konferensen andra dag.

Det område där artificiell intelligens beräknas ha i särklass störst effekter är vård och omsorg. Nya tjänster finns redan idag för att underlätta vår vardag – oavsett om vi är patienter, brukare eller anställda. Analyskraften kopplad till våra stora datamängder kommer medföra att vi kan överblicka behov, genomföra avancerad analys och fatta beslut som både påverkar vår planering, förkortar väntetider och ger snabbare diagnoser.

Vilka är möjligheterna som väntar runt hörnet – och hur väl rustade är vi som samhälle att börja nyttja dem?

I vårt pass på Vitalis möter du Göran Lindsjö, konsult på Governo och internationell AI-rådgivare – Göran beskriver bland annat den senaste utvecklingen inom området – samt en panel med ledande beslutsfattare som ger sina reflektioner kring hur Sverige som nation bör ta sig an utvecklingen. Här kan du boka din biljett till konferensen!

Passet modereras av Governos vd Caroline Andersson.
Panel kommer att bestå av Daniel Forslund biträdande Regionråd Stockholm, Sofie Zetterström vvd Inre AB och en beslutsfattare från SKL.

Tid: Onsdag 22 maj kl 09.00-10.00
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Här kan du läsa mer om konferensen!

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts drygt 5000 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensprogrammet erbjuder över 300 föreläsningar kring digitaliseringens möjligheter i upp till sju parallella spår och på utställningen visar runt 200 utställare produkter och tjänster inom området.