Governo på Offentliga Rummet

13 mars 2019

Onsdag den 13 mars öppnar anmälan till årets upplaga av Offentliga Rummet där Governo medverkar. Konferensen äger rum den 10-12 juni i Västerås och är en mötesplats för alla som arbetar med digitalisering inom den offentliga sektorn.

Konferensen inleds på måndagen med en nätverksdag 12.30-16.00, där Governo medverkar inom två spår.

AI för framtidens välfärd

Bara under det senaste året har mycket hänt inom AI-området. Flera av de större myndigheterna, kommunerna och regionerna har startat projekt, det har bildats nätverk och satsningar görs på kompetensutveckling. På denna öppna nätverksträff kommer deltagarna få möjlighet att lära av två av de mest intressanta projekten inom området, reflektera tillsammans kring viktiga lärdomar samt i en workshopövning lägga grunden för en egen datastrategi. Passet inleds med en internationell spaning av det allra senaste inom AI-området – för att rama in dagens diskussioner och hjälpa oss att gemensamt ta nästa steg inom området.

Träffen arrangeras av Governo och moderatorer är Göran Lindsjö, Caroline Andersson och Frida Gunnarsson.

Vinnovas innovationsledningsstöd

Innovationsledningsstöd för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor. Hur förväntas innovationsprojekt i offentlig sektor klara oförutsedda och komplexa innovationsledningsutmaningar? Vinnova har startat ett flertal piloter för att testa ett behovsdrivet innovationsledningsstöd i olika typer av innovationsprojekt.

Inom programmet Idéslussar i kommuner finansierar Vinnova ett skräddarsytt erbjudande som levereras av Governo, RISE och Wexxa. Målet är stärka den strategiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer samt ta del av konkreta lärdomar och metoder.

Medverkar från Governo gör Karin Hovlin.

Hoppas vi ses i Västerås!

Anmälan kan göras via denna länk: http://offentligarummet.se/or19/anmalan.html