Governo och Vinnova släpper ny rapport om AI

30 april 2018

Nu är den här: Vinnovas rapport om potentialen för artificiell intelligens i Sverige. Governo har bistått i de kapitel som handlar om offentlig sektor. Välkommen att läsa!

I analysen konstateras att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet, men att det behövs en kraftsamling kring en nationell strategi för att utnyttja potentialen.

Det handlar bland annat om utbildning, forskningsinvesteringar, teknisk infrastruktur, utveckling av regelverk, och ökade drivkrafter för företag och offentlig verksamhet att använda AI.

Läs Vinnovas rapport här.

Governos egen rapport om AI i offentlig sektor, som refereras i Vinnovas rapport, kan du läsa i sin helhet här!

På Offentliga Rummets nätverksdag kommer de olika delarna presenteras och diskuteras, mer om det kan du läsa här.