Governo lyfter upp AI i debatten

5 november 2018

På Svenska Dagbladets debattsida lördag den 3 november argumenterar Governos egen AI-expert Göran Lindsjö kring varför Sveriges position inom AI-utvecklingen haltar. Missa inte!

Bland annat lyfter Göran Lindsjö att vi i Sverige och Europa fastnar i etikfrågan – en fråga som kan hanteras längre fram. För att få igång användandet krävs även en ökad AI-kompetens inom både utbildningssektorn och bland våra ledare. Och det gäller att agera nu – annars kan det stå oss dyrt – i form av sämre välfärd och krympande konkurrenskraft.

Nedan ett utdrag ur texten publicerad i Svd Debatt 3 nov 2018:

”Det är inte svårt att motivera ledare i USA där man med egna ögon kan följa hur AI snabbt förändrar förutsättningarna. De stora AI-företagen har ett sådant försprång att de kan ändra själva affärslogiken i bransch efter bransch. De allra flesta beslut som rör AI tas inte av dem som är nära tekniken. De besluten rör snarare kärnan av verksamheten och tas av till exempel vd, myndighetschef, ekonomichef eller hr-chef.
Skillnaderna blir tydliga när man diskuterar med ledare i USA respektive Europa. I det förra fallet pratar man i presens om AI och något som man ofta lägger mycket egen tid på och ställer höga krav på. I det senare fallet använder man futurum och något man avser att delegera och testa.
Att förstå förändringskraften i AI parad med en erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer är i dag en bristvara, särskilt i Europa. För att råda bot mot detta och dra nytta av AI krävs ett kompetenslyft för ledare.”

 

Läs hela artikeln här!

Governos associerade konsult Göran Lindsjö är rådgivare inom strategiska AI-frågor både i USA och här i Sverige. Han är flitigt nyttjad som föreläsare och har tidigare arbetat med AI och styrningsfrågor inom framför allt digitalisering av svensk offentlig förvaltning på bland annat Regeringskansliet.